Een kopie van het onderzoekscertificaat voor de SlideTite(tm) haak is hieronder weergegeven.

Test certificate

Voor elke steekproef werd een kracht aangebracht zoals weergegeven. Het feitelijke breekpunt is het gearceerde gedeelte op elke haak. De massa waarbij de breuk optrad wordt in elk voorbeeld aangegeven.

Steekproef (1) test methode
Breekpunt bij 40Kg

Steekproef (2) test methode
Breekpunt bij 50Kg

Sample 2

Steekproef (3) test methode
Breekpunt bij 45Kg

Sample 3

Tel: 0318-639974
Skype: ___________
E-mail: sales@regaparts.nl